معرفی

معرفی: ترجمه و تبیین واژه ها و آیات دشوار قرآن کریم

این اثر، ترجمه و تبیین واژه ها و آیات دشوار قرآن کریم است  که تا حد امکان به «متن قرآن و ساختارهای آن، شأن نزول و روایات معصومان (ع)» اهتمام داشته و سعی دارد با کمک توانایی های علمی مخاطب، او را به معنای آیه نزدیک کرده و با یک تلاش مشارکتی، مهارت ترجمه و فهم آیات را در او تقویت کند

مصحف الرّحمن» برای مخاطبانی تدوین شده است که آشنایی اجمالی با زبان عربی دارند و بسیاری از کلمات قرآن برای آنها آشناست. اما هنگام تلاوت قرآن، در برخی موارد با دشواری هایی مواجه می شوند که برای حل آن می بایست به ترجمه و یا کتاب های تفسیر مراجعه کنند

:این دشواری ممکن است در چند سطح، برای کسی که قرآن می خواند، وجود داشته باشد

 • نوع و ساختار کلمه
 • معنای لغوی و اصطلاحی
 • مراد جدّی و مقصود از کلمه
 • ظرافت های معنایی کلمه
 • تأثیر بافت جمله بر معنای کلمه
 • نقش کلمه در جمله
 • شیوه و سبک بیان جمله
 • مقصود و منظور آیه

«مطالب: «ترجمه برخی واژگان در ذیل آیات» و  «تبیین و توضیح در حاشیه صفحه

در این مصحف شریف برای برطرف کردن برخی دشواریهای مذکور، مطالبی در دو بخش ارائه شده است

بخش اول- ترجمه برخی واژگان در ذیل آیات

همانطور که بیان شد،مخاطب این اثر با بسیاری از کلمات قرآن آشناست؛ بنابراین اگر  ترجمه واژه هایی که نمی داند را بداند، معنای آیه را می فهمد و یک تجربه شیرین از تلاوت آیه خواهد داشت. برای همین، ترجمه واژه هایی که به نظر  دشوار می آمد (بر اساس موارد هشتگانه فوق)، ذیل واژه آمده است. سعی هم شده که ترجمه دقیقاً زیر کلمه مربوطه باشد تا خواننده به راحتی به ترجمه آن منتقل شود

بخش دوم- تبیین و توضیح در حاشیه صفحه

در حاشیه صفحه های این مصحف، مطالبی آورده شده که به فهم بهتر و عمیقتر برخی آیات قرآن کمک می کند. ممکن است هنگام تلاوت آیات، مواردی برای خواننده، نامفهوم و مجمل باشد که با ترجمۀ زیر هم مسأله روشن نمی شود، این موارد را در حد امکان و با توجه به میزان فضای موجود در حاشیه، توضیح داده شده است. نوع مطالبی که در حاشیه به آنها پرداخته شده، عبارت است از

 • تحلیل لغوی واژه های دشوار
 • بیان نقش برخی واژه ها در بافت جمله
 • ذکر برخی نکته های بلاغی
 • توضیح مقصود آیه هایی که معنای آن مجمل است.
 • بیان نظرات مفسران در تفسیر برخی آیه ها
 • شأن نزول و زمینه ای که آیه ناظر به آن نازل شده است.
 • روایتی از معصومان (ع)در ذیل آیه وارد شده است.
 • پیامهایی از آیه که به نظر کاربردی بوده است.
 • معرفی برخی اشخاص و اماکن و ... که به نظر، برای مخاطب جالب است.

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد