مخاطب

 مصحف الرّحمن» برای مخاطبانی تدوین شده است که آشنایی اجمالی با زبان عربی دارند و بسیاری از کلمات قرآن برای آنها آشناست. اما هنگام تلاوت قرآن، در برخی»

.موارد با دشواری هایی مواجه می شوند که برای حل آن می بایست به ترجمه و یا کتاب های تفسیر مراجعه کنند

:این دشواری ممکن است در چند سطح، برای کسی که قرآن می خواند، وجود داشته باشد

  • نوع و ساختار کلمه
  • معنای لغوی و اصطلاحی
  • مراد جدّی و مقصود از کلمه
  • ظرافت های معنایی کلمه
  • تأثیر بافت جمله بر معنای کلمه
  • نقش کلمه در جمله
  • شیوه و سبک بیان جمله
  • مقصود و منظور آیه

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد