مصحف الرحمن

مصحف الرحمن

new

این اثر، ترجمه و تبیین واژه ها و آیات دشوار قرآن کریم است  که تا حد امکان به «متن قرآن و ساختارهای آن، شأن نزول و روایات معصومان (ع)» اهتمام داشته و سعی دارد با کمک توانایی های علمی مخاطب، او را به معنای آیه نزدیک کرده و با یک تلاش مشارکتی، مهارت ترجمه و فهم آیات را در او تقویت کند

 

مصحف الرّحمن» برای مخاطبانی تدوین شده است که آشنایی اجمالی با زبان عربی دارند و بسیاری از کلمات قرآن برای آنها آشناست. اما هنگام تلاوت قرآن، در برخی موارد با دشواری هایی مواجه می شوند که برای حل آن می بایست به ترجمه و یا کتاب های تفسیر مراجعه کنند

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري: